Posts Tagged "thin clients"

Windows 10: wordt dit ‘m nou echt?

Posted in Applicaties, Auto branche, De Cloud, Dutch, Mobiele computing, Security

Windows 10: wordt dit ‘m nou echt?

Windows 10 is sinds eind juli dit jaar beschikbaar. Zelfs nu, ruim 2 jaar na de introductie van Windows 8, is versie 8.x geen succes gebleken. Bedrijven blijven liever bij Windows 7.  Beter om iets wat nog niet stuk is met rust te laten, niet waar? Wat gaat Windows 10 ons brengen? Waarom zouden we sowieso moeten opwaarderen? Blijf lezen en lees waarom dit keer Windows 10 wel eens een groot verschil kan gaan maken.   De Start knop is terug Eerst de simpele dingen: de vertrouwde Start knop is terug. En dat maakt voor veel mensen een behoorlijk verschil. Niet als kopie van het Windows 7 Start Menu maar toch is het concept van een start menu paneel gewoon weer terug. Het ontbrekend Start Menu in Windows 8.1 was overigens niet onoverkomelijk. Veel bedrijven leverden software waarmee je alsnog een Start Menu kon installeren, bijvoorbeeld Stardock systems. Die hebben we getest en het werkte heel behoorlijk. Dus zelfs als het Start Menu nieuwe stijl in Windows 10 niet voldoet aan de verwachtingen is dat geen showstopper, er zijn genoeg alternatieven. Nog geen Windows 10? Kijk naar deze demo. Niet meer exclusief voor tablets en smartphones: desktop computers en laptops zijn net zo belangrijk Dit is een heel belangrijke verandering / verbetering. In 2013 verwees ik hiernaar in dit artikel  over waarom ik Windows 8 niet aanraadde voor zakelijk gebruik. En het heeft geholpen 😉  En nu doet Windows 10 eindelijk wat versie 8.x niet deed: het detecteert het apparaat waar het op draait en past op intelligente wijze zijn interface er op aan. Slimme aanpassing, want voorlopig blijven pc’s en laptops net zo belangrijk als smartphones en tablets. Zeker in de zakelijke markt. Gratis update voor Windows 7 en 8.x gebruikers Windows 7 en 8 gebruikers kunnen opgelucht adem halen: net zoals bij Apple Mac OSX zal de upgrade gratis zijn. Dit wordt wel beperkt tot het eerste jaar. Dat is weer een slimme zet van Microsoft want het stimuleert Windows 7/8.x gebruikers actief om te upgraden binnen een relatief kort tijdsbestek. Overigens zullen bedrijven die Windows 7/8 Enterprise draaien een Microsoft SA overeenkomst moeten hebben om naar versie 10 te kunnen upgraden. Voor hen is de upgrade dus niet gratis. Cortana virtual assistant Net zoals Apple’s Siri, heeft Windows 10 ook een ‘virtual assistant’, Cortana genaamd. Klinkt een beetje als een automodel vind ik persoonlijk, maar dat terzijde. Lijkt een aardige extra, zal denk ik voornamelijk op mobiele apparaten gebruikt worden, samen met stemherkenning. Onlangs heb ik wat gestoeid met Google’s spraakherkenning op de iPad en ik was zeer aangenaam verrast over de nauwkeurigheid in het herkennen van commando’s. Wie weet worden virtual personal assistants als Cortana echt populair in de toekomst. De Nummer  1 reden waarom Windows 10 echt een verschil zou kunnen maken Er is één reden waarom Windows 10 met name voor consumenten mijns inziens een groot verschil zou kunnen maken en dat is HoloLens. Ik was behoorlijk onder de indruk van het concept. Lijkt ‘n beetje op Google Glass maar dan veel krachtiger. En niet afhankelijk van een mobiele telefoon als ‘host’. Blijkt dat Microsoft hier al jaren hard aan werkt. Deze bril of eigenlijk ‘goggle’ een soort oversized zonnebril, draait op Windows 10. Het bevat een CPU, GPU en een HPU (Holographic Processing Unit) en is dus zelfvoorzienend. Stel je eens de mogelijkheden voor van HoloLens in de bouw of architectuur. HoloLens voegt data, informatie en beelden realtime toe aan de omgeving wat je in de bril ziet. Klinkt saai maar is dat zeker niet. Dit apparaat zou – samen met slimme marketing – weleens de katalysator kunnen zijn voor brede acceptatie van Windows 10. Eerst door consumenten en wat later door bedrijven. Kijk eens...

Read More

Windows 10: the Next Big Thing?

Posted in Automotive, Cloud, Cloud computing strategy, English

Windows 10: the Next Big Thing?

Windows 10 is scheduled end of 2015, with a release date planned for autumn. Even now, more than 2 years after introduction of Windows 8.x , adoption of 8.x is minimal. Companies prefer staying with Windows 7. Don’t fix it if it’s not broken, right? So what will Windows 10 bring us? Why switch anyhow? Stay tuned and discover why this time version 10 of M’s operating system might make a big difference.   Start button is back First the simple things: the familiar Start button is back. Though not exactly the same as in Windows 7, the concept of a sliding popup panel on the left hand side is back. Although I never liked the horrific Windows 8 pane / tiles concept, there were numerous utilities you could install that would bring back the Start Menu. We tested Stardock and it worked very well. So the missing Start Menu is no big deal in my opinion. And if M’s version of the Start Menu isn’t what people expected, I’m sure Stardock will have their answer ready. In the meantime, checkout this demo  of Windows 10 here. No longer optimized for only tablets and smartphones: desktop computers are just as important This is an important change. I referred to this back in 2013 when I wrote this blog about why I don’t recommend Windows 8.x for businesses. And it helped  😉  Windows 10 does just that: it detects on what device it’s running and adjusts its interface to the device. Smart move, because desktop computers and laptops are at the moment just as important as smartphones and tablets. Free update for Windows 7 and 8.x Windows 7 and 8 owners can rest assured, just like Mac OSX, the upgrade will be free. For consumers at least and I reckon for companies as well. This will be for the first year only. That’s a smart move, because it entices Windows 7 and 8.x owners to upgrade in a relatively short time frame. Cortana virtual assistant Just like Apple’s Siri, Windows 10 too will have a new virtual assistant, called Cortana. Sounds like a car to me to be honest. It might be a nice enhancement, though I think use will be primarily on mobile devices in combination with voice recognition. I played with Google’s voice recognition on my iPad the other day and I must say I was pleasantly surprised at it’s accuracy in recognizing voice commands. So…who knows, maybe virtual personal assistants like Cortana will become popular one day. The reason why Windows 10 might really make a difference There’s one reason I think ’10’ might make a difference and it’s called the HoloLens. I was pretty impressed by M’s recent announcement and demo of the HoloLens. They’ve been working hard on this for many years. These glasses or actually goggles run on Windows 10. It includes a CPU, GPU and a HPU (Holographic Processing Unit) so it’s not like Google Glass dependent on a mobile phone. Imagine the possibilities of HoloLens in eg architecture. HoloLens augments reality by adding information realtime to images that you see. Sounds boring but it isn’t. This little device, together with smart marketing might be just the catalyst for broad adoption of Windows 10. First by consumers, than by corporations. Check out this video: 5 things you need to know about HoloLens explained in under 2 minutes.   Please let us know your thoughts on Windows 10 and the HoloLens. Do you really think Windows 10 will make a difference for us and for Microsoft? Why or why not? We really appreciate your feedback, please go ahead and tell our readers in the box...

Read More

Waarom je teveel betaalt voor je werkplek

Posted in Applicatie en desktop virtualisatie, Auto branche, Citrix (nl), Cloud computing strategie, De Cloud, Dutch, Slimme terminals, Thin clients (nl)

Waarom je teveel betaalt voor je werkplek

Betaal je ook teveel voor je werkplek? Laat me eerst uitleggen wat ik bedoel met werkplek. Dat is je stoel, bureau, pc, monitor. Kortweg: wat je nodig hebt om je werk op kantoor of thuis te kunnen doen. Eerlijk gezegd denk ik vrijwel zeker dat je teveel betaalt, zeker voor het ICT deel, net zoals de meeste bedrijven. Blijf lezen en ontdek hoe je deze kosten aanzienlijk kunt verlagen. Laten we eens dieper ingaan op die werkplek. Zelfs ogenschijnlijke simpele dingen als een kantoorstoel of bureau zijn niet zo eenvoudig en vanzelfsprekend als je denkt. Wist je bijvoorbeeld dat meer en meer bedrijven hun medewerkers een staande werkplek aanbieden? Lees mijn blog over de gezondheidsvoordelen van staand werken hier. In dit artikel ga ik me echter focussen op de belangrijkste technologische componenten van je werkplek: pc en/of laptop. Pc’s lijken misschien goedkoop maar dat zijn ze niet Pc’s zijn alomtegenwoordig op de moderne hedendaagse werkplek. Consumenten mogen dan wel thuis smartphones en tablets omarmd hebben als vervanger voor een pc of laptop, in bedrijven zijn ze puur additioneel. De kosten van pc’s zijn gestaag gedaald de afgelopen jaren.  Maar er zijn verborgen kosten en de TCO is hoog. Dit is waar slimme terminals, ook bekend als thin clients, hun intrede doen. Op de lange duur zijn pc’s namelijk helemaal niet goedkoop omdat de bijkomende kosten en TCO zo hoog zijn. Belangrijker nog is dat ze niet flexibel zijn en leiden tot een star ICT infrastructuur. En een star infrastructuur is wel het laatste wat je in vandaag’s snel veranderende wereld kunt gebruiken. Ik ben van mening dat pc’s de dinosaurussen zijn van nu. Werken in de cloud vermindert de kosten van werkplek en software Bedrijven die hun ICT zelf kopen, draaien en beheren, betalen meer dan bedrijven die hun ICT uitbesteden. Ze hebben hogere CapExe en OpEx kosten. ICT is niet meer of minder dan een dienst, net zoals stroom. Wie wil er nou zijn eigen elektriciteitscentrale draaien? Een andere aanpak… Neem de slimme terminal. Een totaal ander uitgangspunt dan de pc. Waar minder juist meer is. En waar simpel meer wendbaarheid betekent. Slimme terminals stellen bedrijven in staat te profiteren van de voordelen van flexibiliteit en schaalbaarheid. Tegen lagere voorspelbare kosten waarmee je veel minder betaalt voor je werkplek dan wanneer je pc’s gebruikt. Lees ook mijn artikel over de snelle opkomst van de online werkplek en van slimme terminals. In ICT jargon worden slimme terminals ‘thin clients’ genoemd en pc’s heten ‘fat clients’. Wie wil er tegenwoordig nog dik zijn?  😉   Laat ons svp weten hoe je denkt over ICT en kosten. Hoeveel kost een werkplek bij jullie bedrijf? Welk onderdeel is het duurste? We stellen erg prijs op je mening, ga gerust je gang en laat het ons en onze lezers weten in het commentaarveld hier...

Read More

Why you’re paying too much for your workplace and how to fix it

Posted in Application and desktop virtualization, Automotive, Citrix, Cloud, Cloud computing strategy, English, Smart terminals, Thin clients

Why you’re paying too much for your workplace and how to fix it

Are you paying too much for your workplace? First, let me define what I mean by workplace. It’s your desk, chair, pc, monitor. Briefly: what you need to do your job in the office. To be honest I bet you’re paying too much, especially for IT, like most companies are. Stay tuned and find out how you can reduce those costs significantly.    Let’s take a deeper look at that workplace. Even seemingly uncomplicated things like an office chair and desk aren’t always as predictable and simple as you think. Did you know that more and more companies are offering their workers the possibility of a standing workplace? Read my blog about the health benefits of working standing-up here. In this blog I’m going to focus on the key technological components of your workplace: pc and laptop. Pc’s might seem inexpensive but in reality they’re not Pc’s are ubiquitous in today’s corporate workplace. Consumers may have embraced smartphones and accepted tablets as replacement for a pc or laptop, in the corporate marketplace they’re merely additional. The cost of pc’s has steadily declined in the last decades. But there are still hidden costs and TCO is pretty high. This is where smart terminals aka thin clients come in. On the long run pc’s are simply too expensive due to the related costs and high TCO and more importantly: because they’re not agile by design. I believe pc’s are the dinosaurs of the modern age. Working in the cloud reduces workplace and software cost Companies running their own IT versus companies with software and systems in the cloud pay a lot more. They’re tied down by high CapEx and OpEx costs. IT is a service, it’s like electricity. Who, except from a few exceptions, would want to run their own power plant? A different approach…a different animal Enter the smart terminal. A totally different animal than a pc. Where less is more. And where simple means more agility. Smart terminals empower companies with the advantages of flexibility and scalability. At much lower, predictable costs, enabling you and your company to pay a lot less for your workplace. In the Information Technology world (in IT ‘speak’) smart terminals are called ‘thin clients’. And pc’s are called fat clients. Now, who wants to be fat nowadays  😉   Please let us know your thoughts on IT and costs. How much does a workplace cost your company? What’s the single largest cost? We really appreciate your feedback, please go ahead and tell our readers in the box...

Read More

Duurzame ICT? Alweer? Jazeker. Ontdek hoe u 95% kunt besparen op uw rekening

Posted in Applicatie en desktop virtualisatie, Auto branche, De Cloud, Dutch, Outsourcing (nl), Slimme terminals, Thin clients (nl)

Duurzame ICT? Alweer? Jazeker. Ontdek hoe u 95% kunt besparen op uw rekening

Duurzame ICT heeft zijn grote doorbraak nog niet beleefd. Natuurlijk hebben de meeste grote beursgenoteerde bedrijven hun MVO mission statements maar het is toch nog een beetje verplichte kost. Tijd om eens dieper te kijken naar duurzaamheid. Welk verschil kan uw bedrijf maken door haar ICT keuzes te heroverwegen? Hoe kan ICT duurzamer worden en hoe kun je dat meten? In dit artikel gaan we rekenen om het meetbare en aantoonbare verschil te bepalen tussen duurzame en niet duurzame ICT. En om de impact van de CO2 afdruk vast te stellen. En, als fijn ‘neveneffect’, om meer dan 95% te besparen op de energierekening.   Laten we met concepten beginnen en kijken naar het concept van een pc. Oorspronkelijk ontworpen als een relatief simpel standalone systeem, zijn de pc’s van tegenwoordig zeer complex, verbonden met alles via het Internet. De cloud is leidend, je zou zelfs kunnen stellen dat de cloud de computer is. Dat is waar de apps zijn, de content, de muziek, de videos om maar wat te noemen. Het concept van een pc is volledig gedateerd. Waarom? Juist door diezelfde – overbodige- complexiteit. Vanuit de uitgangspunten van duurzaamheid en MVO zijn pc’s de slechtst mogelijke keuze. Grote hoeveelheden stroom verbruiken om iets te kunnen wat een veel slimmer apparaat kan doen met 1/20 ste van het energieverbruik is niet bepaald verantwoord. En ja, u leest het goed, een smart terminal verbruikt maar 5% van de energie wat een PC verbruikt. Om te kijken hoe dit zich vertaalt naar de energierekening van uw bedrijf gaan we een simpele rekensom doen. Stel u heeft 50 pc’s die elk 150 watt verbruiken. Dat is 7500 watt of 7,5 kWh. Bij een gemiddeld stroom tarief van 0,2 EUR kost dat dus 7,5*0,2=1,50 per uur dat ze aan staan. Per dag is dat dus 8*1,50=12,- Per maand 264,- ofwel EUR 3168,- per jaar. En dat is alleen nog maar voor de pc’s. Laten we nu eens kijken naar wat smart terminals (ook bekend als thin clients) verbruiken. Deze apparaten zijn zo simpel en zuinig omdat het enige wat ze doen is scherminformatie versturen. Alle intelligentie is veilig opgeslagen op servers in de cloud. Een smart terminal verbruikt ongeveer 6 of 7 watt, meer dan 20 keer minder dan een pc. Dit is hoe de berekening er uit ziet: (zelfde casus als hierboven). We gaan uit van 7 watt, dus 50*7 = 350 watt of 0,35 kWh. Voor 8 uur per dag is dat 2,7 kWh. Voor een maand is dat 59,4 kWh, wat EUR 11,88 kost of 142,56 per jaar. Dat scheelt pas echt met een pc. Laten we nu eens naar de cijfers kijken als er 250 pc’s zijn versus 250 smart terminals: 250 pc’s kosten EUR 1320,- per maand ofwel EUR 15840,- per jaar. 250 smart terminals kosten 59,40 per maand en 712,80 per jaar. Dat is niet alleen een groot verschil in onnodig verspilde energie, het is ook een enorm verschil in kosten. De volgende stap is om te berekenen hoeveel CO2 we besparen door gebruik van smart terminals. De 250 pc’s verbruiken 15.840 kWh op een jaarlijkse basis versus 712,8 kWh voor de smart terminals. In CO2 eenheden is dat een 9346 kg afdruk versus 421 kg voor de smart terminals. PC’s compared to smart terminals, 50x  Electricity (kWh) per year Cost (EUR) per year CO2 footprint (kg) per year  PC 15.840 3168 9346 Smart terminal aka thin client 713 143 421 Cost savings and CO2 reduction 95% 95% 95%         Dat is een enorm verschil, vindt u niet? En het is zo simpel om te realiseren....

Read More