Posts Tagged "big data"

Big Data: grote belofte of grote teleurstelling?

Posted in Auto branche, De Cloud, Dutch

Big Data: grote belofte of grote teleurstelling?

Het afgelopen jaar heeft u waarschijnlijk heel veel gehoord over Big Data. Is dit alweer de zoveelste IT hype? Wordt Big Data een grote belofte of een grote teleurstelling? Wat zijn de mogelijkheden van deze nieuwe technologie en welke klanten casu zijn echt interessant? Blijf bij ons en kijk of uw bedrijf kan profiteren van deze nieuwe technologie en zo ja wanneer dan en hoe? Big Data is niet geheel nieuw. We kennen al BI (Business Intelligence) en data warehousing of data mining om een paar vergelijkbare technologieën te noemen. Big Data verwijst naar het vermogen om waardevolle informatie en trends te vergaren uit grote hoeveelheden ongestructureerde data. Een van de kenmerken van Big Data is dat het niet uitmaakt in welke vorm de data is; Excel, Word, e-mails, databases, het mag allemaal. Big Data is flexibeler en krachtiger dan BI en data mining. Dus wat zijn nu al die voordelen, vraag u zich misschien af. Wat zijn precies die ‘waardevolle informatie en trends’ die ik kan vergaren? Om dit te verhelderen kan ik het beste een paar voorbeelden geven. In de VS heeft Macy’s (een heel bekend modewarenhuis) haar vaste prijskaartjes vervangen door elektronische met een klein display. Hiermee kunnen ze continu de prijzen van hun 73 miljoen artikelen aanpassen in ‘realtime’. De Big Data aspect komt in beeld als ze moeten besluiten wat de beste prijs is voor bijvoorbeeld een hoed of een jas. Om die ‘beste prijs’ te kunnen bepalen heb je veel data nodig over het aantal verkopen, de weersvoorspellingen, gedurende welke tijd van het jaar klanten het meest kopen, op welk moment van de dag, in welk filiaal, enz. Door de toepassing van Big Data is al die informatie gekoppeld en beschikbaar. Dus de eens altijd vaste prijs varieert nu en is afhankelijk van veel verschillende variabelen. Door de toepassing van Big Data kan Macy’s de verkoop van hoeden en jassen vergroten en met forecasting kunnen ze ‘just in time’ inkopen, waardoor hun netto winst hoger wordt. Een ander voorbeeld komt uit de autobranche. Een van onze klanten, Autoradam, heeft onlangs een Big Data oplossing geïmplementeerd. Autoradam is een in de provincie Flevoland gevestigd autobedrijf dat voertuigen verhuurt en leaset. Naast een locatie in Almere met een tankstation en wasstraat, beschikken ze over een tankstation in Amsterdam waar klanten auto’s kunnen huren en gebruikmaken van een wasstraat. Elke vestiging heeft een winkel waar klanten hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Net zoals Macy’s verkoopt Autoradam producten aan klanten in hun (fysieke) winkels. En net zoals Macy’s wilden ze een slim systeem dat automatisch hun prijzen aanpast gebaseerd op de vraag, maand, tijd van de dag, enz. Dit soort dynamische prijs-systemen zijn op het web heel gewoon. Het resultaat is een toename in verkoop, alleen al door het analyseren van big data die voorhanden is. Ik zie Big Data als de verdere evolutie van data mining en BI. Ik denk zeker dat het verder voet aan de grond krijgt en snel ingeburgerd zal raken, net zoals cloudcomputing en online werkplekken hun bestaansrecht ruimschoots bewezen hebben.   Laat ons svp weten wat uw ervaringen zijn met Big Data. Wat vindt u ervan, is het veelbelovend of slechts een hype? Welke toepassingen voor uw bedrijf heeft u in gedachten met Big Data? Wij stellen uw feedback zeer op prijs. Laat onze lezers uw bevindingen en mening weten in het commentaarveld...

Read More

Big Data: big promise or big disappointment?

Posted in Automotive, Cloud, English

Big Data: big promise or big disappointment?

The past  year you probably heard a lot about Big Data. Is this just another IT hype? Is Big Data a big promise or a big disappointment? What are the possibilities of this new technology, and which customer cases are really interesting? Keep on reading to discover if  your company can benefit from Big Data and if it can: when and how? Big Data is actually not entirely new. There’s already BI (Business Intelligence) and Data Warehousing / Data Mining to name a few comparable technologies. Big Data refers to the capability of gaining valuable information and trends from vast amounts of unstructured data. One of it’s features is that it doesn’t care about what form the data is in, Word documents, Excel spreadsheets, emails, databases, you name it. Big Data is more powerful and flexible than BI and data warehousing. So what are the benefits, you might wonder. What are these ‘valuable information and trends’ that I can gain? The best way for me to explain this is by giving you a couple of examples. In the US, Macy’s (a popular department store) has replaced it’s fixed price tags by electronic ones. By doing so it can continually adjust it’s pricing of 73 million articles in real time. The big data part comes in when deciding on what the best price is for a hat or coat. To determine that you need a lot of data about number of sales, weather forecasts, during which times of the year customers buy most, at what time of the day, in which store, etc. So, the once static price now varies, depending on a lot of different variables. With Big Data, Macy’s can increase sales of hats and coats and with forecasting they can purchase just in time, hereby increasing their net profit. Another example is from the automotive business. One of our customers, Autoradam, has also implemented a Big Data solution. Autoradam is a Dutch car rental, car wash and lease firm, headquartered in the province of Flevoland in the Netherlands. Autoradam offers customers a range of automotive services, including flexible short-term car leasing and rental services from its fleet of reliable and high quality vehicles, along with competitively priced fuel, a large range of consumer products in their shops and one of the largest and most modern car washes in the Netherlands. Just like Macy’s, Autoradam sells products to consumers in their shops. And just like Macy’s they wanted a smart system that dynamically adjusts their pricing, based on demand, month, time of day, etc. Systems that are commonplace on the web. The result: an increase in sales ‘just’ by analyzing (big) data that is already there. I see Big Data as the evolution of data mining and BI. It surely is here to stay, just like Cloud computing and hosted desktops.   Please let us know about your thoughts and experiences with Big Data. Do you think it’s a promise? Is your company considering Big Data  projects? If so, which? We really appreciate your input, go ahead and tell our readers about your experiences in the box...

Read More